Livsvækst

Hvem er jeg ?

Hvad er NLP ?

Hvad er Hypnose ?

Hvad er Coaching ?

Terapi til børn & unge

Relaterede links


 

Hvad er Hypnose?

healing15.jpg

Hypnose kan defineres og forklares på mange forskellige måder af de forskellige læger og psykoterapeuter. Men de fleste er enige om, at metoden i sin helhed går ud på ved skabe en sindstilstand, hvor den normale tænkning midlertidigt er suspenderet, og oplevelser af usædvanlig karakter kan finde sted.

Hypnose er en sjælelig og legemlig tilstandsforandring, der kan defineres som en tilstand af overdrevet modtagelighed for suggestion = mental påvirkning af en person, der fremkalder stemninger, motiver, forestillinger, idéer, holdninger og handlemåder hos vedkommende uden dennes kritiske omtanke og selvstændige stillingtagen   fremkaldt ad kunstig vej. Ved hypnotisk trance, er bevidstheden så tilpas afslappet, at terapeuten kan kommunikere suggestioner til personens underbevidsthed, uden at bevidstheden gør modstand. Underbevidstheden er i denne tilstand åben for positiv påvirkning.

Ved den terapeutiske hypnosebehandling, vil klienten kunne føle sig døsig og dejlig afslappet. Underbevidstheden er i denne tilstand meget åben for påvirkninger, og de positive forslag som under behandling indgives, vil fortrænge de passive eller negative impulser. Hypnosen kan variere fra afslapningen til meget let trance, til meget dyb trance. Når Behandlingen afbrydes, er du Naturligvis helt dig selv igen.

Den moderne form for hypnose, kan bruges af alle, og er derfor meget anvendelig og virkningsfuld. Hypnose er et uvurderligt terapeutisk redskab.

Angst.jpg

Er Hypnose farlig?

Hypnose eller trance er en helt naturlig sindstilstand vi kan være i. Vi kender den fra drømme og fra de mange gange om dagen, hvor vi falder i staver og kigger ud i luften uden at se noget, eller når vi dagdrømmer. De fleste kender også fornemmelsen af at miste tidsfornemmelsen Når man kører i bil eller læser en bog, laver havearbejde, eller en anden yndlingsbeskæftigelse. I de situationer er vi i virkeligheden i trance, og det er en sund naturlig tilstand som vores hjerne bruger til at lade op og bearbejde de mange indryk vi hele tiden får.

Når Hjernens ubevidste ressourcer aktiveres forbedres løsningen af opgaver og muligheden for, at nå nye mål dramatisk. Når vi bruger trancen i forbindelse med hypnoterapi, gør vi det ved at aktivere den oplagrede viden og erfaring og kanalisere de resurser frem, som skal til, for at hjælpe os med at løse de problemer, eller temaer vi tumler med i vores liv. Det er nemt at lære, fordi vi alle gør det hver dag alligevel, Det eneste det kræver er en god vejleder til at hjælpe os til at give slip og følge din ubevidste intuition.

Gennem hypnoterapien bringes du i tæt kontakt til dit sande indre jeg, som er den der skal give dig overskud og tilfredsstillelse i hverdagen og succes i livet.

brainhead.jpg

Hvorfor Hypnoterapi?

Langt den største del af Hjernens informationer ligger i underbevidstheden, udenfor rækkevidde i det daglige.

Når vi gennem hypnose og med andre tranceteknikker opnår adgang til disse lag, og deres undertrykte informationer, kan disse bearbejdes,. Hvilket der vil lede til en hurtig og dramatisk forandring. Hypnoterapi er en effektiv genvej til problemernes kerne og årsag.

Mange mennesker er ikke bevidste om hvad det er, der blokerer for et frit og spontant liv og selvrealisering. Andre kommer direkte med ønsker om adfærdsændringer eller brydning af uhensigtmæssige vaner eller mønstre.

Den moderne forskning i den menneskelig hjerne, har vist at nogle mennesker fortrinsvis anvender højre side af hjernen, andre mest den venstre hjernehalvdel. I den højre foregår den følelsesmæssige musiske tænkning. I den venstre hjernehalvdel foregår den strengt logiske tænkning. Denne forskning vil måske fremover gøre det muligt, bedre at kunne, forstå hvorfor mennesker er modtagelige for hypnose.

dkc35.jpg

Hvad er Hypnoterapi effektiv til?

Hypnose er en afslappende og sikker måde skabe kontakte til de ubevidste ressourcer, vi alle har. Så man bl.a. kan frigøre angst, nervøsitet og stress, misbrug, mindske smerter , slippe uønskede vaner som rygning , mad, shopping, Ludomani mv Og til på Opnå et meget Bedre Selvværd . Derudover kan hypnose bruges til nemmere at nå sine mål.

Alle kan lære at bruge hypnose, som en effektiv værktøj. Det vil samtidig giver dig et nyt kreativt værktøj og styrke dig som menneske, uanset om du arbejder som underviser, behandler, pædagog, leder, sælger, advokat eller noget helt andet.

Hypnosen vil give dig mulighed for at brugen den viden, som du i forvejen har blot mere effektivt, og for at skabe en positiv forandring.  Og man få lettere adgang til din intuition og det ubevidste sinds kreative evner, og du vil opleve bedre livskvalitet .

Hypnose er god til at frigøre ressourcer, Åbne for intuition og kreativitet. Trancemetoden kan med succes anvendes til, at opnå sundhed og tilfredshed med livet. Den moderne forskning i den menneskelige hjerne har vist, at nogle mennesker fortrinsvis anvender højre side af hjernen, andre mest venstre hjernehalvdel.         I den Højre hjernehalvdel foregår den følelsesmæssige musiske tænkning. I den venstre hjernehalvdel foregår den strengt logiske tænkning. Denne forskning vil måske fremover gøre det muligt, bedre at kunne forstå, hvorfor mennesker er modtagelige for hypnose.

feel.jpg

Hvad er personlig udvikling?

Personlig Udvikling er en livslang opdagelsesrejse,. hvor selve rejsen er vigtigere end målet. Hvis du Ønsker på sætte fart på, kan terapi enten enkeltvis eller i gruppe være med til på udvide mulighederne. Du lærer en masse om dig selv og får større selvaccept og tro på dig selv og dit eget værd. Gennem terapien, får du større indsigt i dine livstemaer, og hvordan du bedst bearbejder og slipper af med nogle af de forsvarsmekanismer, som måske tidligere var nyttige, men som i dag begrænser dig, og gør dig ufri.