Livsvækst

Hvem er jeg ?

Hvad er NLP ?

Hvad er Hypnose ?

Hvad er Coaching ?

Terapi til børn & unge

Relaterede links


 

Hvad er Coaching?

Coaching henvender sig til alle, der har lyst til at Skabe en forandring, fa nye resultater og har Brug for en sparringspartner, til at Støtte op om processen. Det kan være ledelsesmæssige eller personlige udfordringer og mål.

Eksempler:

 • Karriereskift
 • Svære samtaler
 • Stresshåndtering
 • Svære Beslutninger
 • Styrke dit lederskab
 • Troen på dig og dit potentiale
 • Konfliktfyldte eller utilfredsstillende situationer
 • Uhensigtsmæssige reaktionsmåder i tilbagevendende situationer

  I coaching arbejdes blandt andet med:

 • Værdiafklaring.
 • Indsigt og afklaring.
 • At frigøre ressourcer.
 • Nye handlemuligheder.
 • Situationsbestemt ledelse.
 • Kommunikationsværktøjer.
 • På finde og fastholde fokus.
 • At ændre og tilføre nye strategier.
 • At definere velformulerede mål og udforme handlingsplaner.

  Hvordan foregår det?

  Coaching foregår hyppigst ansigt til ansigt, men kan også gennemføres telefonisk. Det er min fornemmeste opgave som coach, at skabe det rum, der skal til for at du kan finde dit fulde potentiale. Det er dig som vælger indholdet, og jeg har ansvaret for metoden og processen. Sammen skaber vi peocessen, arbejdet med processen sker i det tempo, som svarer til din parathed. Du går selv vejen, og jeg følger dig undervejs. En forudsætning for forandring er, at du ved hvor du vil hen, og det kan lade sig gøre, når du ved hvordan og hvad der skal til, og samtidig har troen på, at det kan lade sig gøre.

  Hvordan foregår coaching ?

  Man kan dele et coachingforløb ind i forskellige, forenklede faser, der kunne se sådan her ud:

  1. Problemfelterne Bliver konkretiseret.

  2. De forskellige muligheder i problemstillingen, bliver udfordret i fantasien med spørgsmål som: Hvad ville der ske Hvis ........

  3. De forskellige muligheder bliver tænkt mere konkret, og sat ind i hverdagen med hjælp fra de ideer og den frihed, du har opnået i forrige fase, og vi undersøger hvor mulighederne og begrænsningerne er.

  4. Det er min tanke, at i denne fase, bliver det tydeligt, hvad der er fagligt, og hvad der kunne være af rent personlige karakter, og hvordan det spiller sammen.

  5. Handlemulighederne i problemstillingen bliver gjort meget konkrete, og den coachede giver bud på, hvad der skal foregå, hvornår og med hvem.


 •