Livsvækst

Hvem er jeg ?

Hvad er NLP ?

Hvad er Hypnose ?

Hvad er Coaching ?

Terapi til børn & unge

Relaterede links


 

Hvad er NLP?

livsplan.gif

NLP er forkortelsen for Neuro Lingvistisk Programmering.

Neuro er vores oplevelser, der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vort nervesystem (hjernen) gennem vore sanser. Som er:


1. Visuelt - det vi ser.     

2. Auditivt - det vi hører.

3. Kinæstetisk - det vi føler.

4. Olfaktorisk - det vi lugter

5. Gustatorisk - det vi smager.

Lingvistisk er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden på. Vores oplevelser bliver kodet, ordnet og behandlet via sanserne for at give mening, og repræsenteres derefter i sindet via: Billeder, lyde, kropsfornemmelser, lugte, smag og ord som  en sammensætning  i vores sind, som så bliver vores repræsentations systemer / modeller

Programmering er den måde, vi anvend er vores oplevelser - som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog - til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.

Hjernes DNA.jpg

NLP psykologisk & pædagogisk værktøj

NLP er psykologiske og pædagogiske værktøjer, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men ikke anvender. De fleste af vore ressourcer og strategier er ubevidste.

NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskets subjektive sindsprocesser.

NLP giver mulighed for at forstå og udvide vor måde at tænke på og dermed opleve på. Vi oplever hver især hverdagens situationer forskelligt.

NLP giver dig mulighed for at anskue situationer fra flere synsvinkler, og det bliver lettere at nå dine mål.


Gennem NLP lærer du at forstå dig selv og andre mennesker bedre. Du lærer at udvide dit sanseapparat og får mulighed for at ændre din måde at opfatte tingene på.

eksangst.jpg

Hvem kan bruge NLP?

NLP kan anvendes som værktøj for alle, der personligt og professionelt er i kontakt med andre mennesker, og henvender sig til alle med interesse for personlig udvikling, kommunikation og relationer.


De psykologiske og pædagogiske redskaber kan anvendes i dagligt arbejde med socialrådgivning, kommunikation, patient- og personalepleje, psykoterapi og lignende samt i erhvervs- og formidlingsorienterede fag, som f.eks. ledelse, samarbejde, rådgivning, konsulentfunktion, salg, undervisning eller en anden form for formidling af budskaber.


Gennem NLP får du kendskab og evne til at bruge teknikker til at skabe positive forandringer for dig selv og andre samtidig med, at du udvikler nye sider af dig selv og forbedrer de sider, som du allerede er god til.

img66.gif

Anvendelse af NLP

Anvendelse af NLP, er at sætte mål og nå dem.

Vi antager, at:

 • Mennesker laver landkort.

 • Landkortet er ikke det samme som landskabet.

 • Mennesker reagerer ud fra deres model af verden og ikke ud fra virkeligheden selv.

 • Nogle landkort ligger uden for bevidstheden.

 • Der er en positiv intention bag enhver adfærd.

 • Mennesker gør altid det bedste de kan, i forhold til de ressourcer, de har til rådighed.

 • Den person eller part som er mest fleksibel i et system, får/har størst indflydelse.

 • Betydningen og kvaliteten af din kommunikation, svare til den respons den fremkalder.

 • Mennesker har allerede de ressourcer, de behøver.

 • Positive forandringer fremkommer ved at tilføre nye ressourcer.

 • Det er den enkeltes relation til en situation eller oplevelse, der skaber betydningen og ikke situationen eller oplevelsen i sig selv. 

Lady of Shalot (J.W.Waterhouse).jpg

NLP giver dig mulighed for:

At lære, hvordan du opnår personlige og faglige resultater.

At få større indflydelse på den fremtid, du ønsker dig.

At skabe et liv, hvor du helt bevidst kan vælge løsninger frem for at stivne i fastlåste mønstre.

At forbedre din kommunikation med andre mennesker og derigennem opnå bedre relationer.